LEESTIP: Motivatie om te leren

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met het onderzoek 'Motivatie om te leren’. En bekijk via het platform de artikelen 'Kosten voor tweetalig onderwijs in het vo’ en ‘Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag’.

Motivatie om te leren 
Onderwijsraad - 18 juli 2019 - Voor dit rapport onderzocht de Inspectie van het Onderwijs hoe het onderwijs op vo-scholen bijdraagt aan de motivatie van de leerlingen. Nederlandse leerlingen zijn namelijk minder gemotiveerd om te leren dan leerlingen in veel andere landen, zo bleek eerder uit onderzoek. Uit literatuuronderzoek blijkt dat onderwijs motiverend kan zijn wanneer wordt voldaan aan drie psychologische basisvoorwaarden: verbondenheid (ik hoor erbij), competentie (ik kan het) en autonomie (ik kan het zelf). Scholen hebben meer gereedschappen tot hun beschikking dan soms wordt gedacht. Uit dit onderzoek blijkt dat scholen in staat zijn om de motivatie in de klas te vergroten en het geeft een aantal aangrijpingspunten voor docenten en schoolleiders die bij kunnen dragen aan de motivatie van leerlingen.
 
Kosten voor tweetalig onderwijs in het vo
Oberon, SEO Economisch Onderzoek - 12 juli 2019 - Alle scholen brengen kosten in rekening bij ouders van leerlingen die tweetalig onderwijs volgen. Deze kosten komen bovenop alle andere schoolkosten die gelden voor het voortgezet onderwijs, zoals de vrijwillige ouderbijdrage. Alle scholen brengen jaarlijks gemiddeld tussen € 200 en € 400 extra kosten in rekening bij ouders voor het volgen van tweetalig onderwijs en dat lijkt voor de meeste ouders geen belemmering te vormen voor deelname. Voor ouders waarvoor dit wel het geval is hebben de meeste scholen een voorziening. Het uitsluiten van leerlingen van deelname bij het niet kunnen betalen van de kosten is bij ruim een derde van alle scholen met tweetalig onderwijs onderdeel van hun beleid, maar komt in de praktijk nauwelijks voor omdat bijna alle ouders de kosten betalen.

Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag
NRO - 5 juli 2019 - Voordat onderwijsonderzoek start is het belangrijk eerst boven tafel te krijgen wat het vraagstuk nu precies is: de onderzoeksvraag moet eerst goed worden gearticuleerd. Maar hoe gaat zo’n vraagarticulatieproces nu in zijn werk? Wat weten we over het vraagarticulatieproces? Wat gaan praktijk- en onderzoekpartners doen? Hoe krijgt de samenwerking vorm? En wat werkt hierbij goed? Met deze publicatie willen de Kennisrotonde en het NRO praktijkprofessionals en onderzoekers onderbouwde handvatten geven voor de samenwerking rond een vraagstuk in het onderwijs, waarvoor mogelijk onderzoek nodig is om het te helpen oplossen.