LEESTIP: Toekomstgericht onderwijs. Werken aan zelfsturing, creativiteit, kritisch denken en verantwoordelijkheid in het VO

SRVO heeft twee nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met het onderzoek 'Toekomstgericht onderwijs. Werken aan zelfsturing, creativiteit, kritisch denken en verantwoordelijkheid in het VO’. En bekijk via het platform het artikel 'Monitor Vernieuwing VMBO 2017-2018’.

Toekomstgericht onderwijs. Werken aan zelfsturing, creativiteit, kritisch denken en verantwoordelijkheid in het VO
Kohnstamm Instituut - 30 juli 2019 - Om leerlingen voor te bereiden op functioneren in de 21e eeuw, besteden steeds meer scholen aandacht aan ‘toekomstgerichte’ onderwijsdoelen als persoonsvorming, maatschappelijk bewustzijn, creativiteit, kritisch denken, zelfsturing en samenwerken. Scholen met een vernieuwend onderwijsconcept lopen hierbij voorop. Tien scholen voor voortgezet onderwijs die werken vanuit een innovatief onderwijsconcept of bezig zijn met het vernieuwen van onderdelen van hun onderwijs, vormden samen met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut een consortium dat het onderzoeksproject ‘Toekomstgericht onderwijs’ uitvoerde. Dit rapport doet verslag van een serie praktijkonderzoeken, waarin de consortiumscholen strategieën voor het werken aan een aantal ‘toekomstgerichte’ doelen ontwikkelden, uitprobeerden en evalueerden. 

Monitor vernieuwing vmbo 2017-2018
ResearchNed, SEO Economisch Onderzoek, ecbo, ROA, Bureau Turf - 2 juli 2019 - Vanaf 2016-2017 zijn de beroepsgerichte programma’s in het vmbo vernieuwd. Deze vernieuwing beoogt een actueel en herkenbaar onderwijsaanbod dat voor ouders en leerlingen overzichtelijk is, regionaal dekkend is en aansluit op de behoefte van het mbo en de regionale arbeidsmarkt. Het onderzoek monitort de vernieuwing van het vmbo tussen 2016 en 2022 en evalueert in hoeverre de doelstellingen van deze vernieuwing worden bereikt. De vernieuwing van het vmbo heeft veel in beweging