LEESTIP: De school als PGL

SRVO heeft twee nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met het onderzoek 'De school als Professionele Leergemeenschap'. En bekijk via het platform het artikel 'Hoe is de Nederlandse onderwijsleider veranderd sinds 2015'.

De school als Professionele Leergemeenschap 
Kohnstamm Instituut, Iclon - 2018 - In dit onderzoek wordt uitvoerig beschreven welke doelgerichte interventies veertien scholen hebben ingezet om te ontwikkelen tot Professionele Leergemeenschap (PLG). Ook wordt er beschreven welke interventies het best werkten, gegeven de eigen mogelijkheden, en welke resultaten er uiteindelijk werden geboekt. De veertien scholen ontvingen tussen 2014 en 2017 subsidie van het Ministerie van OCW om hun school te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap. De scholen stelden hiertoe ontwikkelings- en activiteitenplannen op. De scholen gaven dit proces op verschillende manieren vorm en inhoud, maar een duidelijke overeenkomst was dat op alle scholen het stimuleren en mogelijk maken van het samen werken en het samen leren van leraren bij alle scholen prioriteit had.

Hoe is de Nederlandse onderwijsleider veranderd sinds 2015?
CBE-Group Amsterdam  - 1 juli 2019 - Wat is de kracht en impact van onze Nederlandse onderwijsleiders? Waarin onderscheiden de beste leiders zich? Welke ontwikkelingen in groei zijn de afgelopen drie jaar zichtbaar? Wat kunnen we leren van deze ontwikkelingen? Dit artikel gaat in op de vraag hoe de Nederlandse onderwijsleider is veranderd sinds 2015 aan de hand van een  9-tal opvallende aspecten van het leiderschapsprofiel van de Nederlandse onderwijsleider. Het gaat daarbij om medewerkersbetrokkenheid, leiderschapsstijl, internationale verschillen en verschillen tussen sectoren en generaties. Over het algemeen kan worden gesteld dat in Nederland de onderwijsleider is gegroeid in zijn vaardigheden de afgelopen jaren, met name op het gebied van innovatie lopen Nederlandse schoolleiders voorop. Wel is nog steeds een meerderheid van de schoolleiders man, terwijl een meerderheid van de werkende in het onderwijs vrouw is.