LEESTIP: Infographic Werkbeleving van Nederlandse Leraren

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met de artikelen 'Infographic Werkbeleving van Nederlandse Leraren' en 'Werkdruk in het Onderwijs'. En bekijk via het platform het artikel 'Samenwerken aan onderwijskwaliteit'.

Infographic Werkbeleving van Nederlandse Leraren
Ecorys - 19 juni 2019 - Nederlandse schoolleiders in het VO blijken meer manager dan onderwijskundig leider: gemiddeld spenderen VO-schoolleiders in Nederland 11% van de tijd aan onderwijskundig leiderschap. 26% van de van de schoolleiders heeft veel behoefte aan professionele ontwikkeling op het gebied van onderwijskundig leiderschap. Met deze infographic presenteert Ecorys een aantal Nederlandse resultaten uit het internationale TALIS onderzoek over werken in het basis- en het voortgezet onderwijs. In Nederland was de respons in het vo bijna 80%. In maart 2020 zullen twee uitgebreide rapporten over het Nederlandse primair en voortgezet onderwijs worden gepubliceerd.

Werkdruk in het Onderwijs
TNO - 6 juni 2019 - Werk in het onderwijs wordt vaker dan gemiddeld emotioneel zwaar of moeilijk gevonden. Het ministerie van OCW heeft TNO gevraagd een kwantitatief beeld te schetsen van de ontwikkelingen in werkdruk en werkdruk-gerelateerde factoren en op zoek te gaan naar mogelijke verklaringen. De combinatie van hoge taakeisen en lage regelmogelijkheden is in het onderwijs relatief hoog en is de afgelopen jaren ook sneller toegenomen. Burn-outklachten of verzuim komen ook bovengemiddeld vaak voor en stijgen bovendien. In het vo komt ook ongewenst gedrag van derden (leerlingen, ouders) en van collega’s en leidinggevenden vaker voor, schrijft TNO.

Samenwerken aan onderwijskwaliteit
ECBO - 20 mei 2019 - Opleidingsteams in het mbo werken dagelijks aan de kwaliteit van hun onderwijs. Maar wat maakt dat teams hierin succesvol zijn? Uit dit onderzoek, uitgevoerd door ecbo en gefinancierd door NRO, blijkt dat zes factoren van belang zijn voor onderwijskwaliteit: leiderschaps-klimaat, ondersteunende afdelingen, samenwerkingscondities, kwaliteit van samenwerking, teameffectiviteit en ten slotte onderwijspraktijk. Deze factoren geven bestuurders en leidinggevenden in mbo-instellingen grip op wat ervoor zorgt dat het ene team optimaal functioneert en het andere team niet op gang wil komen.