LEESTIP: Kwalitatieve evaluatie Schoolleidersregister PO

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met het artikel 'Kwalitatieve evaluatie Schoolleidersregister PO'. En bekijk via het platform de artikelen 'Leerkrachten kleuren zelf hun functie in: Job Crafting in het Basisonderwijs' en 'Problematiek op basisscholen in achterstandswijken is fors'.

Kwalitatieve evaluatie Schoolleidersregister PO
Kwink groep – 24 april 2019 - Wat vinden schoolleiders en bestuurders van het Schoolleidersregister PO? Wat doet het register goed en waar kan het nog beter? Uit deze evaluatie blijkt dat het register bijdraagt aan de kwaliteit en het aanzien van het beroep. Veel schoolleiders vinden de registratie nuttig, omdat daarmee zichtbaar wordt dat zij voldoen aan de beroepsstandaard. Toch is er ook kritiek van schoolleiders, met name op de toegevoegde waarde van het Schoolleidersregister PO aan de professionalisering van de individuele schoolleider.


Leerkrachten kleuren zelf hun functie in: Job Crafting in het Basisonderwijs
Open Universiteit - 2 mei 2019 - Leerkrachten hebben veel mogelijkheden om zelf hun functie vorm te geven. En dat doen ze dan ook. Ze maken keuzes in het gebruik van (les)materialen, planningen of werkwijze. Ze creëren hun eigen netwerk voor sociale ondersteuning én geven zelf vorm aan hun professionalisering. Dat blijkt uit het onderzoek dat psychologiestudent Erik Jeltema deed voor zijn afstudeerscriptie. Hij deed een kwalitatief onderzoek naar job crafting in het basisonderwijs.


Problematiek op basisscholen in achterstandswijken is fors
MWM2 - 8 mei 2019 - Scholen in achterstandswijken hebben met meer (en deels andere) problematiek te maken dan scholen in reguliere wijken. Uit dit onderzoek blijkt dat leerkrachten vaak het gevoel hebben tekort te schieten als de problematiek bij leerlingen erg groot is. Dit maakt het werken in achterstandswijken zwaarder.

Teacher leadership