LEESTIP: Onderwijsvernieuwing met technologie, een internationale blik

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met het artikel 'Onderwijsvernieuwing met technologie, een internationale blik'. En bekijk via het platform de artikelen 'Onderzoek naar de mening van leraren in het po, vo en mbo over het advies van de Onderwijsraad' en 'Verslag Expertmeeting 'Ruim baan voor leraren'.

Onderwijsvernieuwing met technologie, een internationale blik
Kennisnet – 2 april 2019 - In deze publicatie wordt ingezoomd op de keuzes die in het buitenland gemaakt worden rondom onderwijskundige vernieuwing met behulp van ict. Met deze uitgave wil Kennisnet scholen inspireren en op weg helpen. De publicatie brengt in kaart welke (technologische) ontwikkelingen relevant kunnen zijn voor het Nederlandse onderwijs en het bevat ervaringen en visies van onderwijsprofessionals en onderwijsexperts van over de hele wereld. De uitgave is tot stand gekomen door middel van een literatuuronderzoek en het voeren van interviews.


Onderzoek naar de mening van leraren in het po, vo en mbo over het advies van de Onderwijsraad
AOb - 29 maart 2019 - In november 2018 publiceerde de Onderwijsraad het rapport ‘Ruim baan voor leraren’, waarin wordt gepleit voor één brede basis in alle lerarenopleidingen aangevuld met een clustering van onderwijssectoren en vakken. Maar er is weinig draagvlak voor het drastisch wijzigen van de bevoegdheden en het opleiden van leraren, schrijft deze AOb-enquête. Ruim 6.300 leraren die werken in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs vulden de vragenlijst in. Driekwart van de ondervraagden vindt dat er geen brede pedagogische basis bestaat voor kinderen van twee tot en met achttien jaar en ouder. Als het gaat om didactiek zijn de docenten nog stelliger: 85 procent zegt dat er geen brede didactische basis is die voor alle onderwijssectoren en schoolvakken gelijk is.


Verslag Expertmeeting 'Ruim baan voor leraren'
De Leerstoelen - 8 april 2019 - Tijdens de expertmeeting op 11 maart 2019 bij het CAOP voor vertegenwoordigers van het onderwijsveld, vakorganisaties en ministeries lichtte de Onderwijsraad het advies 'Ruim baan voor leraren' toe en hielden twee hoogleraren van de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt een referaat. Het advies betreft een integrale herziening van de opleidings- en arbeidsstructuur van het onderwijs op de lange termijn. Het advies moet niet worden gezien als een blauwdruk, maar een aanmoediging om te kijken hoe het leraarschap in het po, vo, mbo en de voorschoolse educatie er over twintig, dertig of vijftig jaar uit kan zien, vertelde René Kneyber, docent wiskunde en lid van de Onderwijsraad.