LEESTIP: Gelijke kansen

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met het artikel 'Effecten werkdrukakkoord'. En bekijk via het platform het artikel 'Schoolkostenmonitor 2018/2019' en 'Gelijke kansen: 28 interventies'.

Effecten werkdrukakkoord PO
DUO Onderwijsonderzoek & Advies - 15 maart 2019 - Een meerderheid van de basisschoolleerkrachten merkt dat de werkdruk in de klas is afgenomen door investeringen in het onderwijs. Toch is de werkdruk volgens hen nog altijd te hoog. Circa 56 procent van de ongeveer zeshonderd respondenten ondervindt een enigszins lagere werkdruk, terwijl 7 procent vindt dat de werkdruk sterk is verlaagd. 33 procent zegt geen verschil te merken. Ondanks de positieve effecten van de recente onderwijsinvesteringen vinden veel leerkrachten nog steeds dat ze een te hoge werkdruk hebben.

Schoolkostenmonitor 2018/2019
Oberon, SEO Economisch Onderzoek - 12 maart 2019 - Hoe hoog zijn momenteel de schoolkosten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs? En hoe hebben de kosten zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Op basis van de analyse van schoolgidsen uit 2014 (door Inspectie) en 2018 blijkt dat het aandeel scholen met een lage vrijwillige ouderbijdrage (maximaal €11) behoorlijk is toegenomen (naar één op de vijf scholen). Desondanks is het gemiddelde bedrag tussen 2014 en 2018 eigenlijk nauwelijks afgenomen, dat ligt rond de €40. Naast de ouderbijdrage vragen scholen soms aanvullende bijdragen voor excursies, leermiddelen en/of ondersteuning.

Gelijke kansen: 28 interventies
Gelijke Kansen Alliantie - 13 maart 2019 - Niet iedere jongere vindt zijn weg binnen het huidige onderwijssysteem. Het verschil in toekomstperspectief tussen de groep die dat wel en die dat niet lukt, is groot. Goed onderwijs vormt de sleutel tot ontplooiing, duurzaam werk en sociaal welzijn. Hoe zorgen we er samen voor dat jongeren succesvol zijn op school en in de samenleving? De Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW wil talentverspilling bij jongeren verminderen of beter nog voorkomen. De Alliantie doet dit onder meer door lokale partijen met elkaar te verbinden, hen te faciliteren, interventies te financieren, kennis te delen en door data en onderzoek beschikbaar te stellen. Dit gebeurt in 28 lokale netwerken, deze publicatie is een beschrijving van deze 28 lokale initiatieven.

Gelijke kansen, ik ben ook een mens