LEESTIP: Stand van educatief Nederland 2019

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met het artikel 'Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders VO 2018' en 'Stand van educatief Nederland 2019' en bekijk via het platform het Engelstalige artikel 'Teacher professional learning in senior secondary vocational education'.

Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders VO 2018
(Kohnstamm, Oberon - 24 januari 2019) Schoolleiders in het voortgezet onderwijs vinden feedback en reflectie op het eigen functioneren belangrijk voor de eigen professionele ontwikkeling. Ook een lerende cultuur op de school motiveert de professionele ontwikkeling van schoolleiders, teamleden en bestuurders. Aandachtspunt is een goed inwerkprogramma voor startende schoolleiders. Daarnaast is het belangrijk dat schoolleiders vrij worden gelaten in het soort professionaliseringsactiviteit dat zij willen volgen en dat er afspraken zijn over het budget dat daarvoor beschikbaar is. Er is behoefte aan zowel korte als langdurende professionaliseringstrajecten.
 
Stand van educatief Nederland 2019
(Onderwijsraad - 22 februari 2019) Het onderwijs staat juist nu voor grote uitdagingen. Op de middellange termijn (2025/2030) spelen verschillende ontwikkelingen met een grote impact op het onderwijs. Zo verandert werk ingrijpend als gevolg van technologisering en tekenen zich scherpe scheidslijnen af in de maatschappij. De behoefte aan permanente educatie neemt toe evenals de vraag naar meer gepersonaliseerd onderwijs. De Onderwijsraad vindt dat er een fundamentele bezinning nodig is op de organisatie van het onderwijsstelsel en pleit voor het op onderdelen aanpassen van het stelsel in het licht van drie knelpunten:
1) Tendensen van sociale segmentering
2) Druk op toegankelijkheid van en doorstroom binnen het onderwijs
3) Behoefte aan permanente scholing en vorming.
 

Teacher professional learning in senior secondary vocational education
(Tilburg University - 14 december 2018) Dit proefschrift gaat over de professionele ontwikkeling van leraren in het mbo en hoe individuele verschillen tussen leraren kunnen bijdragen aan de professionele ontwikkeling. Er worden twee algemene perspectieven op professionele ontwikkeling van leraren gecombineerd: Als eerste (hoofdstukken 2, 3, 4) gericht op de relatie tussen de doeloriëntaties van leraren en individueel professioneel leren. In het tweede deel (hoofdstukken 5 en 6) wordt juist het collectieve karakter van de professionele ontwikkeling van leraren bestudeerd vanuit het perspectief van teamleren. Met betrekking tot teamleren zijn de voorwaarden onderzocht voor succesvol leren in docententeams.

Leestip: week 22