LEESTIP: Onderzoekssamenwerking tussen PO-, VO- en MBO-scholen met instellingen voor hoger onderwijs

SRVO heeft twee nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis over dit thema met de volgende artikelen: ‘De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po vo en mbo 2018 - 2028' en 'Internationalisering in beeld 2018'.

Onderzoekssamenwerking tussen PO-, VO- en MBO-scholen met instellingen voor hoger onderwijs
Universiteit Utrecht, NRO - 1 februari 2019 - Voor de pilots Werkplaatsen Onderwijsonderzoek heeft de Universiteit Utrecht onderzocht wat er al bekend is over onderzoekssamenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs en PO-, VO- en MBO-scholen. Op basis hiervan zijn praktijkvoorbeelden uitgewerkt en gemeenschappelijke kenmerken en vier succesfactoren benoemd. Een succesfactor die bijvoorbeeld bij meerdere praktijkvoorbeelden terugkomt, is dat de participanten in de bestaande werkplaatsen zowel een gemeenschappelijk doel hebben als een duidelijk doelt voor de eigen school. Zo kunnen scholen in het voortgezet onderwijs werken aan professionalisering en kwaliteitsverbetering door samen te werken met een instelling voor hoger onderwijs.

Internationalisering in beeld 2018
Nuffic - 31 januari 2019 – Deze publicatie brengt voor het eerst in kaart in hoeverre scholen werk maken van internationalisering. Zo doet in het voortgezet onderwijs bijna 40 procent van de scholen iets aan internationalisering. Nuffic benadrukt in deze studie dat leraren een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van internationale vaardigheden van leerlingen. Het blijkt echter dat ze dat zij gemiddeld minder snel internationaliseren dan hun leerlingen. Dat komt doordat ze maar weinig gebruikmaken van de mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. Dit geldt ook voor studenten van lerarenopleidingen.