LEESTIP: Strategische Kennisagenda

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met de volgende artikelen: ‘Strategische Kennisagenda OCW 2019 – 2024', 'Arbobalans 2018' en 'Lerarentekort ontregelt onderwijs'.

Strategische Kennisagenda OCW 2019 – 2024
(Ministerie van OCW - 21 maart 2019) In deze Kennisagenda voor 2019 – 2024 heeft OCW de strategische vragen op een rij gezet waar zij de komende jaren een antwoord op wil formuleren. Juist in de waan van de dag is het van belang om aandacht te geven aan de grotere strategische kennisvragen, waarvan kan worden vermoed dat ze straks actueel zullen zijn. De vragen zijn gericht op een termijn van circa 3 tot 5 jaar, in sommige gevallen 5 á 10 jaar. De Kennisagenda is rond de volgende vijf thema’s opgebouwd: 1) Stelsel & sturing. 2) Gelijke kansen en sociale cohesie. 3) Kwaliteit. 4) Digitalisering. 5) Internationale ontwikkelingen en internationalisering.

Arbobalans 2018
(TNO, CBS, RIVM, NCB - 28 januari 2019) Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een actueel beeld van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid van werkenden en van het arbobeleid in Nederland. Deze Arbobalans behandelt achtereenvolgens kerncijfers over de kwaliteit van de arbeid (hoofdstuk 2), ziekteverzuim (hoofdstuk 3), arbeidsongevallen (hoofdstuk 4) en beroepsziekten (hoofdstuk 5). De arbeidsomstandigheden van werknemers zijn overwegend stabiel, maar de psychosociale belasting neemt toe, ook in het voortgezet onderwijs. Werknemers hebben behoefte aan maatregelen tegen werkdruk en werkstress (57%), klachten van arm, nek en schouders (42%), fysiek zwaar werk (34%) en emotioneel zwaar werk (34%). De behoefte aan maatregelen is de laatste jaren duidelijk toegenomen. Lees de publicatie hier

Lerarentekort ontregelt onderwijs
(AOb - 23 januari 2019) Klassikaal onderwijs is vaak nog de norm, maar een deel van de scholen overweegt het onderwijs anders te gaan organiseren of doet dat al. Mede door de invoering van passend onderwijs vierenhalf jaar geleden is de behoefte toegenomen om meer te kunnen differentiëren bij het aanbieden van de lesstof - en meer handen op de groep te krijgen. Van de 5.600 geënquêteerde AOb-leden in het PO, geeft bijna vijfhonderd (9%) aan dat zij het onderwijs al anders organiseren met leerpleinen, units of domeinen. Nog eens 13% geeft aan dat er plannen zijn. In het VO deden ruim 3.200 leden aan de peiling mee, 20% geeft aan met een vorm van leerplein-concepten te werken, 6% start volgend schooljaar en nog eens 27% laat weten dat er plannen zijn.

Strategische Kennisagenda OCW 2019-2014