Nieuwe publicaties week: 16

Lees hier: exclusief voor ingeschreven schoolleider 'handreiking onafhankelijk voorzitter samenwerkingsverband passend onderwijs' en op de publicatie monitor is het artikel ‘Monitor impuls leraren tekortvakken' nu te lezen.

Monitor impuls leraren tekortvakken
CPB - Het kabinet Rutte II besloot om in de periode 2013-2016 eenmalig 100 miljoen euro extra uit te geven om de kwaliteit en kwantiteit van het lerarencorps te verbeteren, met name voor tekortvakken. Deze notitie, geschreven in opdracht van het ministerie van OCW, geeft een overkoepelend beeld van de impuls leraren tekortvakken. Het is een overzicht van alle evaluaties/studies die zijn uitgevoerd door verschillende onderzoekers naar (onderdelen van) de impuls.

Handreiking onafhankelijk voorzitter samenwerkingsverband passend onderwijs
PO-Raad, VO-Raad - De handreiking biedt aanknopingspunten voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs die een onafhankelijke voorzitter willen aanstellen. Een onafhankelijk voorzitter moet een gebalanceerd besluitvormingsproces inrichten en zorgen voor een zorgvuldig governance-proces. Hij of zij stimuleert ook verschillende meningen en standpunten.

Wandverslag - ik zie een tekort aan schoolleiders