LEESTIP: Arbeidsmarkt staat centraal

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Deze maand is er speciale aandacht voor het onderwijs als arbeidsmarkt en de rol van de schoolleider hierin. Vergroot je kennis over dit thema met de volgende artikelen: ‘Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen’, ‘Arbeidsmarktbarometer 2017 - 2018‘ en ‘Arbeidsmarkt Leraren 2018'.

Arbeidsmarkt Leraren 2018 
DUO – Dit rapport biedt een samenvatting van de meest relevante cijfers en onderzoeken over de arbeidsmarkt voor leraren po, vo en mbo. In het schooljaar 2017/18 waren de sectoren po, vo en mbo gezamenlijk werkgever voor in totaal 245 duizend fte waarvan 175 duizend fte aan leraren. De gegevens zijn aan DUO verstrekt uit de salarissystemen van de scholen. Twee kanttekeningen worden hierbij gemaakt: het gaat om alle werkzame personen exclusief vervangers, daarnaast ontbreken gegevens over payrollers, uitzendkrachten en zzp-ers aangezien zij niet in dienst zijn bij scholen.

Arbeidsmarktbarometer 2017 - 2018
Ecorys, Dialogic – De Arbeidsmarktbarometer brengt ontwikkelingen en knelpunten in de vraag naar leraren, ondersteunend personeel en directieleden in kaart voor het po, vo en mbo. De online vacature-data wordt verzameld via diverse vacaturewebsites met behulp van 'spiders'. In totaal zijn er in het afgelopen schooljaar 27.300 vacatures gevonden. Het grootste aantal vacatures is gevonden in het voorgezet onderwijs (12.822), gevolgd door het primair onderwijs (10.479) en middelbaar beroepsonderwijs (3.999). Deze vacatures waren samen goed voor 19.197 fte.

Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen
ResearchNed - Het ministerie van OCW heeft ResearchNed gevraagd te onderzoeken hoe specialisaties gewaardeerd worden, of die aansluiten op de behoeften in het scholenveld en of er ruimte en mogelijkheden zijn voor aanvullende specialisaties. Dit is onderzocht met een analyse van de curricula van opleidingen aan de hand van informatie op websites, in studiegidsen en Onderwijs- en Examenregelingen, interviews met tien pabo’s en zeven faculteiten met tweedegraads lerarenopleidingen, een enquête onder leraren en schoolleiders in het po en vo, een enquête onder vierdejaars studenten en recente alumni van pabo’s, en bevraging van 25 directie-/stafleden, teamleiders en docenten bij elf mbo-instellingen.