Reflectiemethodiek: Het vierstoelenmodel

Het vierstoelenmodel is een model waarbij je de innerlijke dialoog in een persoon letterlijk zichtbaar maakt. Zelfcompassie en zelfreflectie worden ontwikkeld en geoefend. De vier stoelen drukken vier verschillende posities uit die je in je innerlijke dialoog kunt innemen, namelijk: denken, voelen, ''verruimend denken'' en '' verruimend voelen''.

Op de Goudse Waarden (Gouda) heeft het team van het praktijkonderwijs leren reflecteren met het vierstoelenmodel. Dit heeft de compassie, de reflectie en de dialoog onderling versterkt. Met een veranderende populatie leerlingen was dat belangrijk. Van docenten wordt immers verwacht dat zij op positieve wijze met gedragingen van leerlingen om kunnen gaan en zo een constructief leerklimaat kunnen borgen. Volgens Dick de Lange, de onlangs gepensioneerde schoolleider van het praktijkonderwijs, heeft het reflecteren met het vierstoelenmodel in het team vooral geleid tot meer ontspanning en zelfvertrouwen in het voeren van gesprekken. "Door de professionalisering van het team werden de gesprekken beter en ontstond er met de leerling echter en positiever contact."

Het vierstoelenmodel is een manier van reflecteren waarbij je je lichaam en de interactie met anderen gebruikt. Je gaat zelfsturend vertellen wat de situatie is die je bezighoudt, terwijl je op de stoel gaat zitten die past bij wat je vertelt. Er is een stoel voor denken, voor voelen, voor verruimend denken en voor verruimend voelen. Je oefent je om negatieve en beperkende gedachten en gevoelens om te zetten in vragen, relativerende gedachten en daaruit volgende rust en ontspanning. Je oefent je om bij je gevoelens en gedachten stil te staan, deze te accepteren en te uiten en bewust keuzes te maken voor meer positieve gevoelens en gedachten. Zo gaat de kwaliteit van het contact vooruit en ben je gericht op zelfsturing.

Degenen die luisteren richten zich op de ontwikkeling die waarneembaar is in het hier en nu. Dit wordt evenals dat wat authentiek ervaren is door de luisteraars benoemd. Dit geheel zorgt voor verbondenheid en begrip.

vierstoelenmodel