Gezocht: Schoolleiders voor pilot reflectiegesprekken

Ook toe aan een moment van reflectie? Alleen of samen met je team?

Wij organiseren in 2019 pilots gericht op het voeren van ‘het goede gesprek’.

Door met collega’s in gesprek te gaan en te praten over je eigen leervragen krijg je nog beter zicht op je eigen professionaliseringskoers en wat je te doen hebt binnen jouw schoolcontext. Eind 2018 zijn we gestart met een pilot rondom reflectiegesprekken tussen schoolleiders. We hebben drie methodieken die geschikt zijn als instrument om reflectiegesprekken mee te voeren. Inmiddels werken een aantal scholen met deze methodieken. Iets voor jouw school?

Je wordt hierbij ondersteund door een procesbegeleider die ook schoolleider is. Je krijgt duidelijke informatie over de methodiek en de te volgen stappen. We horen vervolgens graag van jou en jouw team wat je van de methodiek vindt en hoe we het proces en de inhoud nog beter kunnen maken. Het doel hiervan is om het voeren van een reflectiegesprek een effectieve professionaliseringsactiviteit te maken binnen jouw school en tussen jou en collega's binnen het netwerk van SRVO.

Wil je meedoen of wil je meer informatie? Neem dan contact op via info@schoolleidersregistervo.nl.

Gezocht schoolleiders voor pilot reflectiegesprekken