Waardecreatie

Deze reflectiemethode is gebaseerd op het gedachtegoed van ‘value creation’. Hier gaat het om de waarde van leren voor de deelnemer zelf, die voortkomt uit het uitvoeren van de activiteit. Men kijkt terug op eerdere leeractiviteiten en vooruit naar de volgende. De deelnemer reflecteert stapsgewijs door het verwoorden van de activiteit en door te beschrijven welke waarde de activiteit voor hem/haar heeft gehad, welke waarde het kan hebben, hoe het is toegepast, wat ervan is gerealiseerd en hoe men dingen anders is gaan bekijken. In het waardecreatiegesprek reconstrueer je hoe activiteiten bewust, maar ook onbewust, waardevol zijn geweest voor je eigen ontwikkeling, voor medewerkers, leerlingen en de school.

Wil je meer weten over Waardecreatie? Download de poster!