Denktank

SRVO is van, voor en door schoolleiders. Onze Denktank bestaat volledig uit schoolleiders. De Denktank is een belangrijke gesprekspartner voor ons. Met deze groep praten we regelmatig over actuele thema's rondom het schoolleiderschap, de doorontwikkeling van SRVO of onderzoek dat we uitvoeren.

Soms bevragen we je via een online vragenlijst, op andere momenten nodigen we je uit voor een groepsgesprek op locatie. Deelname is uiteraard steeds vrijblijvend.

Momenteel vindt een actualisatie van het beroepsprofiel plaats. Alle schoolleiders die deel uitmaken van de Denktank zijn bijvoorbeeld gevraagd om tijdens panelgesprekken input te leveren. Dat is niet alleen een manier om bij te dragen aan de ontwikkeling van het beroep, maar ook een uitgelezen kans om nieuwe vakgenoten te leren kennen en over de kern van het schoolleiderschap van gedachten te wisselen.

Wil je ook bijdragen aan onderzoek, meedenken over de koers en ambitie van SRVO of de doorontwikkeling van het register? Meld je dan aan voor onze Denktank.

Aanmelding Denktank

avg-nl

Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

Schoolleidersregister VO gebruikt je gegevens om je per e-mail te benaderen voor onze Denktank. Zo kan je met ons meedenken over onze koers, ambities en doorontwikkeling van het register. Je gegevens worden door ons bewaard tot het moment dat je je uitschrijft/afmeldt.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk om je uit te nodigen met ons mee te denken. Wij kunnen je immers niet de gewenste informatie sturen zonder dat wij je e-mailadres gebruiken. In het kader van de AVG doen wij deze verwerking onder de rechtsgrondslag ‘overeenkomst’.

Op welke manier worden je gegevens verwerkt?

De gegevens voor de Denktank verwerken wij zelf.

Hoelang bewaren wij je gegevens?

Als je niet meer wilt deelnemen aan de Denktank kan je je afmelden via een e-mail aan info@schoolleidersregistervo.nl. Je e-mailadres wordt dan verwijderd uit het databestand. Vervolgens worden de gegevens vernietigd.

Wat zijn je rechten?

Meer informatie over je rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaringverplicht *